Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Hakkımızda

Amacımız, 4 yıllık eğitim-öğretim yılı sonunda bu bölümü seçen öğrencilerin çağdaş bir kimya eğitimi almalarını sağlamak; onların araştırmacı olarak çağdaş kimya bilimine, kimyager olarakta ülkemizin kimya sanayiine katkı yapabilecek bilimsel alt yapıyı sağlamaktır.