Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Analitik Kimya

Sıra Ünvan Ad Soyad
1 Prof. Dr. Yusuf DİLGİN
2 Prof. Dr. Selahattin YILMAZ
4 Doç. Dr. Gülşen SAĞLIKOĞLU
5 Arş. Gör. Dr. Serkan KARAKAYA