Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Biyokimya

Sıra Ünvan Ad Soyad
1 Prof. Dr. Cahit AKGÜL
2 Dr. Öğretim Üyesi Selin SAĞBAŞ SUNER
3 Arş. Gör. Dr. Arif Sercan ŞAHUTOĞLU
4 Arş. Gör.  Gamze EMİR