Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Biyokimya

Sıra Ünvan Ad Soyad
1 Prof. Dr. Cahit AKGÜL
2 Arş. Gör. Arif Sercan ŞAHUTOĞLU