Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Fizikokimya

Sıra Ünvan Ad Soyad
1 Prof. Dr. İsmet KAYA
2 Prof. Dr. Nurettin ŞAHİNER
3 Prof. Dr. Sema EKİCİ
4 Prof. Dr. Ali BİLİCİ
5 Prof. Dr. Ayhan ORAL
6 Prof. Dr. Fatma BAYCAN
7 Doç. Dr. Özgür ÖZAY
8 Arş. Gör. Dr. Elif KARACAN YELDİR