Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Fizikokimya

Sıra Ünvan Ad Soyad
1 Prof. Dr. İsmet KAYA
2 Prof. Dr. Nurettin ŞAHİNER
3 Prof. Dr. Sema EKİCİ
4 Doç. Dr. Ayhan ORAL
5 Doç. Dr. Ali BİLİCİ
6 Arş. Gör. Dr. Elif KARACAN