Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Organik Kimya

Sıra Ünvan Ad Soyad
1 Prof. Dr. Mehmet AY
2 Doç. Dr. Fatma BAYCAN KOYUNCU
3 Doç. Dr. Fatma AYDIN
4 Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜLTEN
5 Arş. Gör. Dr. Tuğba GÜNGÖR