Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Organik Kimya

Sıra Ünvan Ad Soyad
1 Prof. Dr. Mehmet AY
2 Doç. Dr. Fatma AYDIN
3 Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜLTEN
4 Arş. Gör. Dr. Tuğba GÜNGÖR