Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nün Büyük Başarısı

Türkiye Kimyagerler Derneği tarafından her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl 3. kez Lisansüstü doktora öğrencilerine verilen “Araştırma Teşvik Ödülü” 2019 yılı için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakultesi, Kimya Bölümümüzde Fizikokimya alanında Doktora yapan Şahin DEMİRCİ' ye verilmiştir.

Türkiye Kimyagerler Derneği tarafından her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl 3. kez Lisansüstü doktora öğrencilerine verilen “Araştırma Teşvik Ödülü” 2019 yılı için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakultesi, Kimya Bölümümüzde Fizikokimya alanında Doktora yapan ögrenciye verilmiştir. Ödül, Türkiye genelindeki kimya bölümlerinde doktora programına kayıtlı ögrencilere, katkı yaptıkları bilimsel çalışmalar için ulusal ve uluslararası makaleler, atıflar, kongreler ve görev aldığı projeler değerlendirilerek verilmektedir.

Prof Dr. Nurettin ŞAHİNER’in danışmanlığını yaptığı YÖK 100/2000 proğramı bursiyeri de olan Doktora öğrencisi  Şahin DEMİRCİ Fizikokimya alanında Kimyagerler Derneği 2019 Yılı Araştırma Teşvik Ödülü  ne layık görülmüştür.  Ödül töreni, 14 Mart 2019 tarihinde Mirage Park Resort (Göynük-Kemer/ANTALYA) oteldeki Uluslararası 7. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresinde yapılmış ve Şahin DEMİRCİ Amasya’da askerlik vazifesini gerçekleştirdiği için ödülü öğrencimiz adına Kimya bölümü başkanımız Prof. Dr. Mehmet AY almıştır.

Öğrencimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Detaylı bilgi için;

https://www.kimyager.org/genel/kimyagerler-dernegi-3-arastirma-tesvik-odulu

Ekler

71-comu_kimya_sd_kimyagerlerdernegiarastirmatesvikodu.pdf