Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Prof. Dr. Sławomira Skrzypek'ın Erasmus Programı Kapsamındaki Semineri

Prof. Dr. Sławomira Skrzypek' e bölümümüze gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür ederiz.

Polonya Lodz Universitesi, Kimya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sławomira Skrzypek, Ersmus programı kapsamında 22-25 Mart 2019 tarihleri arasında Bölümümüzü ziyaret etmişlerdir. Bu program kapsamında Prof. Dr. Skrzypek 25 Mart 2019 tarihinde saat 14:00'de Kimya Bölümü Prof. Dr. Eyüp Özdemir Seminer salonunda "Voltammetric studies of the selected pesticides" adlı bir seminer vermiştir. Prof. Dr. Sławomira Skrzypek' e ve seminerde emeği bulunan tüm akademik personelimize, lisans ve lisansüstü öğrencilerimize teşekkür ederiz.