Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Lisans Eğitimi

KİMYA LİSANS PROGRAMI (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir: •ISCED Eğitim Alan Kodu: 44 – Doğa Bilimleri, Alt kategorisi: 442 (Kimya). •ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 7, Akademik ağırlıklı lisans derecesi. •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 44 - Doğa Bilimleri, Alt kategorisi: 442 (Kimya). •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi.

 

Kimya bölümümüz, lisans seviyesinde normal öğretim veren dört yıllık bir programdır ve II. Öğretimi bulunmamaktadır. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte zorunlu yabancı dil İngilizcedir ve mesleki yabancı dil dersi de müfredatta seçmeli ders olarak bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı (30 iş günü) ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Kimya Lisans diploması verilir.

 

Programın Hedefi: Kimya Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler; Fen bilimleri ve kimya alanındaki temel kavramları ve kuramları tanımlar. Fen bilimleri ve kimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanındaki problemlere çözümler üretir. Gerçek hayatta yapılan gözlemleri kimya alanındaki kavram ve kuramlarla ilişkilendirir. Kimya alanında temel tekniklerle deneysel çalışmaları planlayıp, uygular. Kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar yöntemleriyle ilgili risk değerlendirmeleri yapar. Temel kimyasal uygulamalarda verileri toplar, analiz eder, yorumlar ve sonuçlar çıkarır. Kimya alanıyla ilgili bilimsel bilgiyi, düşüncelerini ve sorunlara ait çözüm önerilerini etkin bir şekilde meslektaşlarıyla paylaşır.