Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Hakkımızda

Kimya maddenin yapısını oluşturan atom, molekül ve bileşiklerin analizini, sentezini ve değişimini inceleyen bir bilim dalıdır. Günlük yaşantımızda kullandığımız hemen her şey kimya biliminin ürünleridir. 

4 yıllık öğrenimleri sonunda kimyager olarak mezun olan öğrencilerimiz, Ar-Ge kuruluşlarında araştırmacı olarak çalışmaları yanında ilaç, tekstil, savunma sanayi, gıda ve çevre sahalarında iş bulma imkanına sahiptirler. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini almış ve 2020 Aralık ayı itibariyle 11 Profesör, 7 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 6 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosuyla eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 

Bölümümüzde 1 tanesi öğrenci ve 16 tanesi araştırma olmak üzere toplam 17 laboratuvar bulunmaktadır.

Amacımız, 4 yıllık eğitim-öğretim yılı sonunda bu bölümü seçen öğrencilerin çağdaş bir kimya eğitimi almalarını sağlamak; onların araştırmacı olarak çağdaş kimya bilimine, kimyager olarakta ülkemizin kimya sanayisine katkı yapabilecek bilimsel alt yapıyı sağlamaktır.