Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Program Çıktıları

Birim Adı : Fen Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü / Lisans - Normal Öğretim

PROGRAM ÇIKTILARI

 • 1- Fen bilimleri ve kimya alanındaki temel kavramları ve kuramları tanımlar.
 • 2- Fen bilimleri ve kimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanındaki problemlere çözümler üretir.
 • 3 -Gerçek hayatta yapılan gözlemleri kimya alanındaki kavram ve kuramlarla ilişkilendirir.
 • 4- Kimya alanında temel tekniklerle deneysel çalışmaları planlayıp, uygular.
 • 5- Kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuar yöntemleriyle ilgili risk değerlendirmeleri yapar.
 • 6- Temel kimya uygulamaları için gerekli olan temel laboratuar cihazlarını kullanır.
 • 7 -Kimyasal uygulamalarda iş ve laboratuar güvenliği ve çevre koruma bilincine sahip olur.
 • 8- Temel kimyasal uygulamalarda verileri toplar, analiz eder, yorumlar ve sonuçlar çıkarır.
 • 9- Kimya alanıyla ilgili bilimsel bilgiyi, düşüncelerini ve sorunlara ait çözüm önerilerini etkin bir şekilde meslektaşlarıyla paylaşır.
 • 10- Alanıyla ilgili konularda verimli ekip çalışmalarında yer alır.
 • 11- Uygun bilişim teknolojilerini kullanarak, kimya alanında ki bilimsel kaynaklara ulaşabilir.
 • 12- Bilimsel bilgiyi ve deneysel sonuçları sözlü ve yazılı olarak sunar.
 • 13- Kimya Bilimine önemli katkılarda bulunmuş bilim adamlarını ve katkılarını hatırlar.
 • 14- Mesleki bilgi birikimini alanıyla ilgili toplumsal sorunlara çözümler üretmede kullanır.
 • 15- Kimyasal araştırma ve geliştirme alanındaki temel trendlerin farkında olur.

 

Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Anabilim Dalı / Lisansüstü - Tezli

PROGRAM ÇIKTILARI

 • 1- Kimya lisans yeterliliklerine dayalı olarak Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya dallarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı olarak geliştirmiş olur.
 • 2- Kimya alanında ileri seviyede deneysel çalışma planlayıp, uygular.
 • 3- Kimya uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve cihazları kullanır.
 • 4- İleri kimyasal uygulamalarda verileri toplar, analiz eder, yorumlar ve sonuçlar çıkarır.
 • 5- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, alanıyla ilgili sorunların çözümünde kullanır.
 • 6- Kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuar yöntemleriyle ilgili ileri seviyede risk değerlendirmeleri yapar.
 • 7- Deneysel çalışmalardan elde edilen bilgileri sorgular ve mevcut literatürle ilişkilendirir.
 • 8- Kimya alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel gözle değerlendirir.
 • 9- Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında yer alır.
 • 10- Uygun bilgi iletişim teknolojilerini de kullanarak, kimya alanındaki bilimsel kaynaklara ulaşır ve güncel literatürü takip eder.
 • 11- Kuramsal bilgilerini ve bilimsel çalışmalarının sonuçlarını, yazılı, sözlü ve poster formatında bilişim teknolojilerinde kullanarak sunar.
 • 12- Kimya alanıyla ilgili bilimsel bilgiyi, düşüncelerini ve sorunlara ait çözüm önerilerini etkin bir şekilde yerli ve yabancı meslektaşlarıyla paylaşır.
 • 13- Kimya alanında dünyadaki yenilikleri ve teknolojileri uygun araçlar vasıtasıyla takip eder.
 • 14- Kimya alanıyla ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
 • 15- İleri seviyedeki mesleki bilgi birikimini toplumsal sorunlara çözümler üretmede kullanır.

 

Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Anabilim Dalı / Lisansüstü – Doktora

PROGRAM ÇIKTILARI

 • 1- Kimya lisans ve yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki ileri düzeydeki bilgileri özgün bakış açısı ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirecek ve bilime özgün katkılar sağlayacak sonuçlara ulaşır.
 • 2- Alanıyla ilgili çalışmalarda yeni teknikleri ve cihazları kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
 • 3 -Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, alanlarıyla ilgili sorunların çözümünde kullanır.
 • 4- Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan, özgün bir çalışmayı gerçekleştirebilme becerisi kazanır.
 • 5- Alanında özgün bir konuya ait ileri bir araştırma yapabilmek için bilimsel yöntemleri kurgulayabilme ve uygulayabilme becerisi kazanmış olur.
 • 6- Alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilir, sentez yapabilir, değerlendirebilir ve özgün sonuçlara ulaşır.
 • 7- Uygulama alanlarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve bağımsız karar verir.
 • 8- Alanıyla ilgili yapmış olduğu özgün çalışmaları ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar.
 • 9- Yeni araştırma fikirleri ortaya koyar ve bu fikirlerini ulusal ve uluslar arası organizasyonlara proje olarak sunar.
 • 10- Kimya alanında dünyadaki yenilikleri ve teknolojileri uygun araçlar vasıtasıyla takip eder ve bunları çalışmalarına adapte eder.
 • 11- Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında yer alır, diğer bilim dallarıyla ortak çalışma fikirleri geliştirir.
 • 12- Kuramsal bilgilerini ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaların sonuçlarını, yazılı, sözlü ve poster formatında bilişim teknolojilerinde kullanarak sunar, sonuçlarını ulusal ve uluslar arası toplantılarda meslektaşlarıyla tartışır.
 • 13- Uygun bilgi iletişim teknolojilerini de kullanarak, kimya alanındaki bilimsel kaynaklara ulaşır ve güncel literatürü takip eder.
 • 14- Kimya alanıyla ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
 • 15- Uzmanlık seviyesindeki mesleki bilgi birikimlerini toplumsal sorunlara çözümler üretmede kullanır.