Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Akademik Personel

Ad Soyad İdari Görevleri Görevlendirmeleri Kurumsal E-Posta Diğer E-Posta Oda Dahili Laboratuvar Dahili
Prof. Dr. Osman DAYAN

Bölüm Başkanı

Anorganik Kimya ABD Bşk.

  osmandayancomu.edu.tr   22173 22240
Prof. Dr. Mehmet AY Organik Kimya ABD Bşk. Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları Kurulu Üyeliği mehmetay06comu.edu.tr mehmetay06yahoo.com 

22169

22172

22135

Prof. Dr. İsmet KAYA     ikayacomu.edu.tr kayaismethotmail.com 22175

Lab-1 (Polimer Analiz): 22127

Lab-2 (Polimer Sentez): 22239

Prof. Dr. Selehattin YILMAZ     seletyilmazhotmail.com seletyilmazcomu.edu.tr 22191

Lab: 22237

Prof. Dr. Cahit AKGÜL Biyokimya ABD Bşk.   cahitakgulcomu.edu.tr cahitakgulyahoo.com 22174

Lab: 22236

Prof. Dr. Yusuf DİLGİN Analitik Kimya ABD Bşk. Kimya Bölümü Mevlana Koordinatörlüğü
Kimya Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü
ydilgincomu.edu.tr ydilginyahoo.com 22165

Lab: 22235

Prof. Dr. Nurettin ŞAHİNER Nanobilim ve Teknoloji Araş. ve Uyg. Mrkz. Müd.   sahinercomu.edu.tr  sahiner71gmail.com 22170

Lab: 22234

Prof. Dr. Sema EKİCİ Fizikokimya ABD Bşk.   sekicicomu.edu.tr   22253

Lab: 22241

Prof. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK     ofozturkcomu.edu.tr   22160

Lab:22260

Prof. Dr. Hava ÖZAY     havaozaycomu.edu.tr   22168

-

Prof. Dr. Ali Bilici     alibilicicomu.edu.tr   22190

-

Prof. Dr. Ayhan ORAL   Kalite Üst Kurul Üyeliği ayhanoralcomu.edu.tr   22166  
Prof. Dr. Fatma BAYCAN     fatmabaycancomu.edu.tr fatmabaycanhotmail.com 22163 Lab:22231
Doç. Dr. Mustafa YILDIZ     myildizcomu.edu.tr   22189

Lab: 22243

Doç. Dr. Özgür ÖZAY   Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü ozgurozaycomu.edu.tr   21048

-

Doç. Dr. Gülşen SAĞLIKOĞLU    Bölüm AKTS  Koordinatörlüğü saglikoglugcomu.edu.tr gulsensaglikogluhotmail.com 22161

Lab:22237

Doç. Dr. Diğdem ERDENER ÇIRALI Bölüm Başkan Yardımcısı   derdenercomu.edu.tr digdem_erdenerhotmail.com 22047

Lab: 22242

Doç. Dr. Fatma AYDIN     faydincomu.edu.tr   22167

-

Dr. Öğretim Üyesi Şirin GÜLTEN   Kimya Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu (ADEK) Üyesi sgultencomu.edu.tr siringultenhotmail.com 22162

Lab: 22238

Dr. Öğretim Üyesi Selin SAĞBAŞ SUNER     selinsagbassunercomu.edu.tr  sagbasselingmail.com   Lab: 22234
Araş. Gör. Dr. Tuğba GÜNGÖR   FBED sekreteryası tgungorcomu.edu.tr tugbakizildaggmail.com 22164

Lab: 22135

Araş.Gör. Dr. Elif KARACAN   Staj Evrakı Sorumlusu elifkaracancomu.edu.tr karacan_elifyahoo.com 22164

Lab-1 (Polimer Analiz): 22127

Lab-2 (Polimer Sentez): 22239

Araş. Gör. Dr. Melek TERCAN YAVAŞOĞLU     melektercancomu.edu.tr melek-tercanhotmail.com 22254

Lab: 22240

Araş. Gör. Dr. Serkan KARAKAYA   FEF Kimya Bölümü Web Alan Sorumlusu skarakayacomu.edu.tr 23karakayaserkangmail.com 22254

Lab: 22235

Araş. Gör. Dr. Arif Sercan ŞAHUTOĞLU  

FEF Anket Değerlendirme Komisyonu
FEF Erkek Basketbol Takımı Sorumlusu

Kimya Bölümü ÜBYS Sorumlusu
Kimya Bölümü Fakülte Derslik Sistemi  Sorumlusu

sercansahutoglucomu.edu.tr sercansahutoglugmail.com 22164

Lab: 22236

Arş. Gör. Gamze EMİR     gamze.emircomu.edu.tr gmzemr92.gegmail.com   Lab: 22235