Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Akademik Personel

Ad Soyad İdari Görevleri Görevlendirmeleri Kurumsal E-Posta Diğer E-Posta Oda Numarası (Eski / Yeni) Oda Dahili Laboratuvar Numarası (Eski / Yeni) Laboratuvar Dahili
Prof. Dr. Mehmet AY Bölüm Başkanı Organik Kimya ABD Bşk. Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları Kurulu Üyeliği mehmetay06comu.edu.tr mehmetay06yahoo.com 

246-A

MA-K2-50

22169

22172

L-004

EL-Z-16

22135

Prof. Dr. İsmet KAYA     ikayacomu.edu.tr kayaismethotmail.com

239

MA-K2-41

22175

D-001 / RT-Z-1

 L-303 / EL-K3-23

Lab-1 (Polimer Analiz): 22127

Lab-2 (Polimer Sentez): 22239

Prof. Dr. Selehattin YILMAZ     seletyilmazhotmail.com seletyilmazcomu.edu.tr

241

MA-K2-40

22191 L308 B/EL-K3-29

Lab: 22237

Prof. Dr. Cahit AKGÜL Biyokimya ABD Bşk.   cahitakgulcomu.edu.tr cahitakgulyahoo.com

237

MA-K2-42

22174

L-302-A

EL-K3-20

Lab: 22236

Prof. Dr. Yusuf DİLGİN Analitik Kimya ABD Bşk. Kimya Bölümü Mevlana Koordinatörlüğü
Kimya Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü
ydilgincomu.edu.tr ydilginyahoo.com   22165

L-308A

EL-K3-30

Lab: 22235

Prof. Dr. Nurettin ŞAHİNER Nanobilim ve Teknoloji Araş. ve Uyg. Mrkz. Müd.   sahinercomu.edu.tr  sahiner71gmail.com MA-K2-49 22170

L-306

EL-K3-27 / EL-K3-26

Lab: 22234

Prof. Dr. Osman DAYAN Anorganik Kimya ABD Bşk.   osmandayancomu.edu.tr  

246

MA-K2-51

22173 EL-K3-28

Lab: 22240

Prof. Dr. Sema EKİCİ Fizikokimya ABD Bşk.   sekicicomu.edu.tr     22253  

Lab: 22241

Prof. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK     ofozturkcomu.edu.tr     22160  

Lab:22260

Prof. Dr. Hava ÖZAY     havaozaycomu.edu.tr  

258

MA-K2-2

22168

L-201-B

EL-K2-17

-

Prof. Dr. Ali Bilici     alibilicicomu.edu.tr   244 22190  

-

Doç. Dr. Mustafa YILDIZ     myildizcomu.edu.tr     22189  

Lab: 22243

Doç. Dr. Fatma BAYCAN KOYUNCU     fatmabaycancomu.edu.tr fatmabaycanhotmail.com 234 22163 L-201-C

Lab:22231

Doç. Dr. Ayhan ORAL   Kalite Üst Kurul Üyeliği ayhanoralcomu.edu.tr  

238

MA-K2-35

22166

L-201-D

El-K2-19

-

Doç. Dr. Özgür ÖZAY   Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü ozgurozaycomu.edu.tr     21048  

-

Doç. Dr. Gülşen SAĞLIKOĞLU    Bölüm AKTS  Koordinatörlüğü saglikoglugcomu.edu.tr gulsensaglikogluhotmail.com

38

MA-Z-35

22161

L-308-B

EL-K3-29

Lab:22237

Doç. Dr. Diğdem ERDENER ÇIRALI Bölüm Başkan Yardımcısı   derdenercomu.edu.tr digdem_erdenerhotmail.com

22

MA-Z-4

22047  

Lab: 22242

Doç. Dr. Fatma AYDIN     faydincomu.edu.tr     22167  

-

Dr. Öğretim Üyesi Şirin GÜLTEN   Kimya Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu (ADEK) Üyesi sgultencomu.edu.tr siringultenhotmail.com 233 22162

L-305

EL-K3-25

Lab: 22238

Dr. Öğretim Üyesi Selin SAĞBAŞ SUNER     selinsagbassunercomu.edu.tr  sagbasselingmail.com       Lab: 22234
Araş. Gör. Dr. Tuğba GÜNGÖR   FBED sekreteryası tgungorcomu.edu.tr tugbakizildaggmail.com

262

MA-K1-31

22164

L-004

EL-Z-16

Lab: 22135

Araş.Gör. Dr. Elif KARACAN   Staj Evrakı Sorumlusu elifkaracancomu.edu.tr karacan_elifyahoo.com

262

MA-K1-31

22164

D-001 / RT-Z-1

 L-303 / EL-K3-23

Lab-1 (Polimer Analiz): 22127

Lab-2 (Polimer Sentez): 22239

Araş. Gör. Dr. Melek TERCAN YAVAŞOĞLU     melektercancomu.edu.tr melek-tercanhotmail.com

243

MA-K2-39

22254 L-307

Lab: 22240

Araş. Gör. Dr. Serkan KARAKAYA   FEF Kimya Bölümü Web Alan Sorumlusu skarakayacomu.edu.tr 23karakayaserkangmail.com

243

MA-K2-39

22254

L-308A

EL-K3-30

Lab: 22235

Araş. Gör. Dr. Arif Sercan ŞAHUTOĞLU  

FEF Anket Değerlendirme Komisyonu
FEF Erkek Basketbol Takımı Sorumlusu

Kimya Bölümü ÜBYS Sorumlusu
Kimya Bölümü Fakülte Derslik Sistemi  Sorumlusu

sercansahutoglucomu.edu.tr sercansahutoglugmail.com

262

MA-K1-31

22164

L-302-A

EL-K3-20

Lab: 22236

Arş. Gör. Gamze EMİR     gamze.emircomu.edu.tr gmzemr92.gegmail.com    

L-308A

EL-K3-30

Lab: 22235