Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Akademik Personel

Ad Soyad İdari Görevleri Görevlendirmeleri Kurumsal E-Posta Diğer E-Posta Oda Numarası (Eski / Yeni) Oda Dahili Laboratuvar Numarası (Eski / Yeni) Laboratuvar Dahili
Prof. Dr. Mehmet AY Bölüm BaşkanıOrganik Kimya ABD Bşk. Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları Kurulu Üyeliği
FBE Bilimsel Araştıma ve Yayın Etik Kurulu Başkanı
mehmetay06comu.edu.tr mehmetay06yahoo.com 

246-A

MA-K2-50

1822

1826

L-004

EL-Z-16

1967
Prof. Dr. İsmet KAYA     ikayacomu.edu.tr kayaismethotmail.com

239

MA-K2-41

1858

D-001 / RT-Z-1

 L-303 / EL-K3-23

4127

1940

Prof. Dr. Selehattin YILMAZ     seletyilmazhotmail.com seletyilmazcomu.edu.tr

241

MA-K2-40

1857 L308 B/EL-K3-29 1956
Prof. Dr. Cahit AKGÜL Biyokimya ABD Bşk.   cahitakgulcomu.edu.tr cahitakgulyahoo.com

237

MA-K2-42

1856

L-302-A

EL-K3-20

2386
Prof. Dr. Yusuf DİLGİN Analitik Kimya ABD Bşk.   ydilgincomu.edu.tr ydilginyahoo.com   1783   1955
Prof. Dr. Nurettin ŞAHİNER Nanobilim ve Teknoloji Araş. ve Uyg. Mrkz. Müd.   sahinercomu.edu.tr  sahiner71gmail.com MA-K2-49 2041

L-306

EL-K3-27 / EL-K3-26

1964
Prof. Dr. Osman DAYAN Anorganik Kimya ABD Bşk.   osmandayancomu.edu.tr  

246

MA-K2-51

1821 EL-K3-28 1963
Prof. Dr. Sema EKİCİ Fizikokimya ABD Bşk.   sekicicomu.edu.tr     1864    
Prof. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK     ofozturkcomu.edu.tr     1909    
Prof. Dr. Hava ÖZAY     havaozaycomu.edu.tr  

258

MA-K2-2

2735

L-201-B

EL-K2-17

 
Prof. Dr. Ali Bilici     alibilicicomu.edu.tr   244 1860    
Doç. Dr. Mustafa YILDIZ     myildizcomu.edu.tr     1861    
Doç. Dr. Fatma BAYCAN KOYUNCU Bölüm Başkan Yardımcısı   fatmabaycancomu.edu.tr fatmabaycanhotmail.com 234 1781 L-201-C 2822
Doç. Dr. Ayhan ORAL ÇOBİLTUM  Müd. Kalite Üst Kurul Üyeliği
Kimya Bölümü Mevlana Koordinatörlüğü
Kimya Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü
ayhanoralcomu.edu.tr  

238

MA-K2-35

1863

L-201-D

El-K2-19

 
Doç. Dr. Özgür ÖZAY   Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü ozgurozaycomu.edu.tr          
Doç. Dr. Gülşen SAĞLIKOĞLU    Bölüm AKTS  Koordinatörlüğü saglikoglugcomu.edu.tr gulsensaglikogluhotmail.com

38

MA-Z-35

1906

L-308-B

EL-K3-29

1956
Doç. Dr. Diğdem ERDENER ÇIRALI Bölüm Başkan Yardımcısı   derdenercomu.edu.tr digdem_erdenerhotmail.com

22

MA-Z-4

2413    
Doç. Dr. Fatma AYDIN     faydincomu.edu.tr     1862    
Dr. Öğretim Üyesi Şirin GÜLTEN     sgultencomu.edu.tr siringultenhotmail.com 233 1782

L-305

EL-K3-25

1941
Dr. Öğretim Üyesi Selin SAĞBAŞ SUNER     selinsagbassunercomu.edu.tr  sagbasselingmail.com        
Araş. Gör. Dr. Tuğba GÜNGÖR   Kimya Bölümü ÜBYS Sorumlusu
Kimya Bölümü Fakülte Derslik Sistemi  Sorumlusu
tgungorcomu.edu.tr tugbakizildaggmail.com

262

MA-K1-31

2419

L-004

EL-Z-16

1967
Araş.Gör. Dr. Elif KARACAN   Staj Evrakı Sorumlusu elifkaracancomu.edu.tr karacan_elifyahoo.com

262

MA-K1-31

2419

L-201-D

EL-K2-19

 
Araş. Gör. Dr. Melek TERCAN YAVAŞOĞLU     melektercancomu.edu.tr melek-tercanhotmail.com

243

MA-K2-39

1859 L-307  
Araş. Gör. Dr. Serkan KARAKAYA     skarakayacomu.edu.tr 23karakayaserkangmail.com

243

MA-K2-39

1859

L-308A

EL-K3-30

1955
Araş. Gör. Dr. Arif Sercan ŞAHUTOĞLU   FEF Kimya Bölümü Web Alan Sorumlusu
FEF Anket Değerlendirme Komisyonu
FEF Erkek Basketbol Takımı Sorumlusu
sercansahutoglucomu.edu.tr sercansahutoglugmail.com

262

MA-K1-31

2419

L-302-A

EL-K3-20

2386