Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Yönergeler

Laboratuvarlarda Uyulması gereken Güvenlik Kuralları 

Kimya Bölümü Öğrenci Staj Yönergesi 

ÇOMÜ Lisans Eğitimi Öğrenci Staj Yönergesi 

Kimya Bölümü Lisans Tezi Yönergesi 

Kimya Bölümü Lisans Tezi Yazım Kılavuzu  

Ekler

ÇOMÜ Lisans Eğitimi Öğrenci Staj Yönergesi.docx
Kimya Bölümü Lisans Tezi Yazım Kılavuzu.doc
Kimya Bölümü Lisans Tezi Yönergesi.docx
Kimya Bölümü Öğrenci Staj Yönergesi ve Ekleri.doc
Laboratuvarlarda Uyulması gereken Güvenlik Kuralları.pdf