Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Yönergeler

Laboratuvarlarda Uyulması gereken Güvenlik Kuralları 

Kimya Bölümü Öğrenci Staj Yönergesi 

ÇOMÜ Lisans Eğitimi Öğrenci Staj Yönergesi 

Kimya Bölümü Lisans Tezi Yönergesi 

Kimya Bölümü Lisans Tezi Yazım Kılavuzu 

ÇOMÜ FEF Kimya Bölümü Lisans Laboratuar Dersleri Yönergesi

Ek-1: Laboratuar Güvenliği ve Kuralları Formu

Ek-2: Laboratuar Raporu Yazım Kuralları

Ekler

ÇOMÜ Lisans Eğitimi Öğrenci Staj Yönergesi.docx
COMU_FEF_Kimya Lisans Laboratuar Yönergesi.docx
COMU_FEF_KimyaBolumuLisansLaboratuarDersleriUygulamaYonergesi_EK-1 Laboratuar Güvenliği Ve Kuralları Formu.docx
COMU_FEF_KimyaBolumuLisansLaboratuarDersleriUygulamaYonergesi_EK-2 rapor hazırlama.docx
Kimya Bölümü Lisans Tezi Yazım Kılavuzu.doc
Kimya Bölümü Lisans Tezi Yönergesi.docx
Kimya Bölümü Öğrenci Staj Yönergesi ve Ekleri.doc
Laboratuvarlarda Uyulması gereken Güvenlik Kuralları.pdf