Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Yönetmelikler

Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2013 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için) 

Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2014 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için) 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

Yaz Okulu Yönetmeliği 

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (Dikey Geçiş) 

Ekler

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (Dikey Geçiş).docx
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği.docx
Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2014 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için).docx
Yaz Okulu Yönetmeliği.docx
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik.docx